Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2017-05-19

Om anmälan om stöld

En medarbetare på Örnaskolan blev i måndags polisanmäld för stöld ur en handkassa. Händelsen är känd sedan tidigare och har utretts och avslutats.

Händelsen med handkassan inträffade i februari i år och utreddes omgående av barn- och ungdomskontoret och personalenheten. Utredningen visade att medarbetaren brustit i hanteringen av handkassan då pengarna användes inom verksamheten utan en tydlig redovisning av utläggen.
- Vi gjorde en utredning i februari. Utifrån den gjorde vi bedömningen att det inte handlade om stöld eftersom pengarna användes för att ersätta utlägg i verksamheten. Det gjordes enklare noteringar om utläggen med de följde inte de regler och rutiner vi har för kontanthantering, säger Stigert Pettersson, barn- och ungdomschef:
- För personen ifråga handlade det om ett enkelt och praktiskt sätt att kunna reglera mindre belopp. Det var obetänksamt och så kan vi naturligtvis inte hantera handkassa, det finns ett reglemente att följa.

Medarbetaren fick en reprimand och uppmärksammades om gällande regler och rutiner för hantering av handkassa och ärendet avslutades. Händelsen aktualiserades igen i början av veckan när medarbetaren polisanmäldes av en privatperson.  
- Det här händelsen är ingen nyhet för oss. Vad det gäller polisanmälan som nu kommit in så är det helt och hållet en polisiär fråga. De gör sin bedömning om huruvida de vill gå vidare.

Kontakt