Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2017-05-29

Personaltidning ersätter kommuntidning

I februari 2009 tryckte Hylte kommun första numret av personaltidningen Oss emellan. I maj 2017 delas tidningen ut för första gången även till samtliga hushåll i kommunen. Du som Hyltebo får därför i dagarna ett exemplar i din brevlåda. Upplägget är att två av årets fyra nummer av personaltidningen delas ut till hushållen i Hylte kommun och ersätter den kommuntidning som tidigare har skickat ut en gång per år.

Syftet med Oss emellan är att skapa ett forum för kommunens medarbetare där man kan lyfta fram det goda arbete som görs, skapa gemenskap och nå ut med frågor som rör hela organisationen. Genom att ersätta den tidigare kommuntidningen HYLTE med personaltidningen ges kommuninvånare ytterligare insyn i kommunens arbete vid fler tillfällen och skapar delaktighet.

– Syftet är fortfarande att vara en personaltidning till för oss medarbetare i Hylte kommun med aktuella och intressanta nyheter från våra verksamheter. Skillnaden blir att vi nu breddar vår läsarkrets, säger kommunchef Per Borg.

Två av årets fyra nummer av Oss emellan - maj och november - delas ut till samtliga hushåll i Hylte.

Kontakt