Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2020-10-22

Planerat arbete på vattenöverföringsledning i Torup – inga förväntade störningar

Hylte kommun kommer via entreprenör att byta ut sista delen av den gamla överföringsledningen från Mossvägen mot Kvinjaån i Torup. Arbetet inleds under vecka 44 och beräknas vara klart i mitten av december. Bytet föregås av att man fäller skog inom en remsa om ett tiotal meter, och sedan schaktar man ner en ny modern vattenledning som sedan kopplas på under december. Arbetet beräknas kunna ske utan några störningar på vattenförsörjningen till Rydöbruk. Vattenförsörjningen i Torup påverkas inte heller.

Kontakt