Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2017-06-20

Sammanfattning av fullmäktige 20 juni

Nedan följer en kort sammanfattning från kommunfullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Under sammanträdet beslutade fullmäktige om finansering av bro över Västerån i Kinnared.

Kommunfullmäktige beslutade också att anta resultat- och ekonomisk plan för perioden 2018-2021.

Samhällsbyggnadsnämnden begärde tidigare i år pengar för asfaltering, sopning och höjning av brunnar på Storgatan i Hyltebruk. Fullmäktige anslog nu medel för detta.

Följande inkomna motioner presenterades på mötet:
Motion angående kostpolicy för barn (Sverigedemokraterna)
Motion om medel för sjösättningsramper (Kommunens väl)
Motion om att införa syskonförtur (Sverigedemokraterna)
Motion om plan mot våldsbejakande extremism (Nya moderaterna)

Kontakt