Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning av kommunfullmäktige 16 juni 2022

Under torsdagens sammanträde i Forum fattade kommunfullmäktige beslut om bland annat taxa för laddning av el-bilar inom Hylte kommuns regi, beslut om ansvarsfrihet för samordningsförbundets styrelse samt organisationsöversyn inför en ny mandatperiod.

Kommunfullmäktige beslutade att anta en taxa för laddning av el-bilar vid laddstationer som är inom Hylte kommuns regi. Den beslutade taxan ligger på 3 kr per kilowattimma för 2022, och gäller från och med att en betallösning är upphandlad och installerad. Antagandet av taxan är en del av arbetet med att införa fler kommunala laddstationer för el-fordon i kommunen.

Kommunfullmäktige beslutade också vid sammanträdet att bevilja ansvarsfrihet för samordningsförbundets styrelse 2021. Samordningsförbundet är ett samarbete mellan de halländska kommunerna, Region Halland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förbundet har som uppgift att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning och att stödja insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheter ska kunna samarbeta bättre.

Kommunfullmäktige behandlade även ett ärende om organisationsöversyn inför den nya mandatperioden. Kommunfullmäktige beslutade att brottsförebyggande rådet och lokala folkhälsorådet ska slås ihop till ett råd och gav kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med berörda kontor genomföra ett uppdrag med att se över reglementena för samtliga råd.

Kommunfullmäktige beslutade även om nya bestämmelser för ersättning till kommunens förtroendevalda. De nya bestämmelserna innebär bland annat att det kommer betalas ut en fast summa för ett sammanträde, istället för ersättning per timme. Alla förtroendevalda som arbetar, är arbetslösa eller föräldralediga ska också kunna söka ersättning för förlorad arbetsförtjänst/förlorad dagsersättning. Tidigare har inte alla kunnat göra detta.

Under sammanträdet diskuterades det även om en riktlinje mot otillåten påverkan på förtroendevalda. De förtroendevalda fick i samband med sammanträdet en genomgång av kommunens säkerhetssamordnare, som gick igenom hur de förtroendevalda ska bemöta hot, våld eller trakasserier i sin förtroendevalda roll.

Vidare diskuterades även införandet av kommunens visselblåsarfunktion. Från och med den 17 juli 2022 ska arbetsgivare med fler än 50 medarbetare ha inrättat en intern visselblåsarfunktion för att medarbetare ska kunna rapportera allvarliga missförhållanden. Kommunfullmäktige beslutade att kommunens visselblåsarfunktion ska falla inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

Utöver ovan punkter uppmärksammades också idrottare från Hylte/Halmstad volleybollklubb av kommunfullmäktige. Idrottarna tilldelades var sin glassvamp,blommor och föreningen fick 10 000 kronor.

Alla handlingar inför mötet går att läsa här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt