Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2017-10-19

Sammanfattning från fullmäktige 19 oktober

Nedan följer en kort sammanfattning från kommunfullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning 2017
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Hylte kommuns delårsbokslut för 2017. Årets resultat i relation till skatteintäkter och bidrag uppgår till 2, 4 % vid delårsbokslutet och förväntas hamna på 3,3% vid årets slut. Därmed uppnår kommunen accepterad nivå för perioden och året. Nämndernas budgetavvikelse uppgår till 0,06 % vid delårsbokslutet och förväntas hamna på -0,36 % vid årets slut. Därmed uppnår kommunen accepterad nivå för perioden och året.

Tilläggsanslag
Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag till barn- och ungdomsnämnden för institutionsvård av barn och till förskoleverksamheten. Kommunfullmäktige beviljar medel till barn- och ungdomsnämnden för ersättningslokaler Kråkbergsskolan och uppstart för vuxenutbildning.

Medfinansieringsavtal gång- och cykelbro i Kinnared
Kommunfullmäktige beslutar att medfinansiera högst 2 200 000 kr för projektet gång- och cykelväg inklusive bro över Västerån väg 728 i Kinnared.

Fullmäktige antog också en Dagvattenstrategi för Hylte kommun och en revidering av Informationssäkerhetspolicyn samt en detaljplan för Unnaryd 1:49

Fullmäktige beslutar att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska utökas med två ledamöter under kommande mandatperiod, d.v.s. från 39 till 41 ledamöter.

Anna Roos (c) har lämnat in två motioner:
- Mer frukt till folket
- HBTQ-kunskapKontakt