Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning från omsorgsnämnden 18 februari

Nedan följer en kort sammanfattning från torsdagens möte med omsorgsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2015 - bokslut
Bokslutet visar en negativ avvikelse om 875 tkr i förhållande till budget. Avvikelsen beror på ett akut behov av externa placeringar under året. Omsorgsnämnden tog del av bokslutet och begär undantag från resultatbalansering motsvarande 875 tkr. Bokslutet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Patientsäkerhetsberättelse 2015
Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur omsorgsnämnden arbetade för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården under förra året. Omsorgsnämnden antog patientsäkerhetsberättelsen för 2015.

Övergripande mål och strategier för patientsäkerhetsarbetet 2016-2018
Vårdgivare har en skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete genom att bl a planera, leda och kontrollera hälso- och sjukvårdsverksamheten. Omsorgsnämnden antog förslaget på övergripande mål och strategier för patientsäkerhetsarbetet 2016-2018.

Rekvisition av stimulansmedel till äldreomsorgen 2016
Socialstyrelsen ska fördela medel till ökad bemanning inom äldreomsorgen under åren 2015-2018. Omsorgsnämnden ställde sig positiv till att ansöka om stimulansmedel för 2016.


Kontakt