Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Sammanfattning från samhällsbyggnadsnämnden 18 augusti

Nedan följer en kort sammanfattning från tisdagens sammanträde med samhällsbyggnadsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2015
Samhällsbyggnadsnämndens delårsbokslut visar på ett positivt utfall och prognosen för hela året är överskott på 18 000 kr.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna delårsbokslutet och upprättad prognos efter sex månader.

Föreläggande om att vidta åtgärder mot hög ljudnivå, mäta samt redovisa uppgifter, Landeryds skola
Samhällsbyggnadskontoret har under hösten 2014 fått in klagomål på ljudmiljön på Landeryds skola. Mätningar har visat på för höga bullernivåer.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förelägga Barn- och ungdomsnämnden att vidta åtgärder för att sänka ljudnivån.

Kontakt