Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2015-10-28

Samrådsunderlag Hyltebruks avloppsreningsverk

Hylte kommun avser att söka nytt tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt drift av Hyltebruks avloppsreningsverk på fastigheten Västra Åkralt 1:44 i Hylte kommun. Reningsverket har idag ett befintligt tillstånd men behöver ett nytt tillstånd eftersom reningsverket byggts om.

Ramböll har fått i uppdrag av Hylte kommun att ta fram handlingar till en tillståndsansökan för Hyltebruks Avloppsreningsverk.

Bifogat översänds ett samrådsunderlagPDF som redogör för den planerade verksamheten och dess förväntade miljökonsekvenser.

Vid frågor kontakta gärna Carolina Storberg, Vatten- och renhållningschef, 0345-182 59, carolina.storberg@hylte.se eller Teresia Kling, Ramböll, 010-615 33 77, teresia.kling@ramboll.se

Synpunkterna ska vara tillhanda senast den 16 november 2015 och ställs till: teresia.kling@ramboll.se eller till Ramböll Sverige AB, Miljöenheten, Teresia Kling, Box 5343, 402 27 Göteborg.

Kontakt