Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Skolinspektionen kräver snabbare åtgärder

Arbetet med att utreda de elever som behöver olika typer av stöd i sin skolgång på låg- och mellanstadiet på Örnaskolan går för långsamt. Det konstaterar skolinspektionen i ett beslut som presenterades idag.

I sitt beslut anger skolinspektionen att även om man på låg- och mellanstadiet genomfört elevutredningar och även skärpt upp rutinerna om anmälningar och samarbetet kring elever i behov av extra stöd så går arbetet för långsamt. Enligt skollagen ska samtliga utredningar om särskilt stöd genomföras skyndsamt för att säkerställa att varje elev få det stöd hen behöver för att nå kunskapsmålen. Stödbehovet kan handla om tekniska hjälpmedel som exempelvis läsplattor, studiehandling på modermål eller regelbundna specialpedagogiska insatser.

”Vid uppföljningen av tidigare beslut konstaterar Skolinspektionen att huvudmannen inte avhjälpt samtliga påtalade brister. Skolinspektionen förutsätter att huvudmannen skyndsamt vidtar åtgärder för att avhjälpa de brister som kvarstår”, skriver skolinspektionen i sitt beslut.

Ris och ros

Barn- och ungdomschef Stigert Petersson fick beslutet vid lunchtid idag och har ännu inte hunnit analysera beslutet fullt ut.
- Det jag kan säga efter att ha ögnat igenom beslutet  är att skolinspektionen inte ifrågasätter det vi gör och de åtgärdsplaner vi har tagit fram. Det de kritiserar är tempot. Det går för långsamt helt enkelt.

I sitt beslut konstaterar skolinspektionen att skolan åtgärdat bristerna vad det gäller att ha ett målinriktat arbete för att skapa trygghet och studiero på låg- och mellanstadiet. Även arbetet mot kränkande behandling får grönt ljus. Däremot behöver man fortsätta arbeta med arbetsrutiner och skolans organisation. Vad händer nu?
- Vi behöver läsa igenom beslutet ordentligt och analysera deras beslut och se vad det är för insatser som de vill ha utöver de som redan är gjorda.

Ser du allvarligt på skolinspektionens kritik?
- Det är naturligtvis allvarligt att vi inte gjort utredningar i den takt vi borde. Skollagen är väldigt skarp där, att alla utredningar ska göras skyndsamt.

Skolinspektionen har även utdömt ett vite om bristerna inte åtgärdats före januari 2017. Vad tänker du om det?
- Jag är fullständigt övertygad om att vi ska åtgärda de brister som inspektionen anser att vi bör göra. Vi har en bra skola, kompetent personal, duktiga lärare. Det vi behöver få till är en förändring i verksamheten gällande strukturer, organisation och rutiner. 

- Vi bygger en helt ny skola nu, med en ny organisation. Som jag upplever det finns det ett bra arbete på skolan redan. Beslutet som vi fick idag grundar sig på ett besök som gjordes i våras.

Från beslut till handling

Maria Hedin (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden säger att nämnden beslöt om en åtgärdsplan i april. Det är den som skolan nu ska förverkliga.
- Det här är helt och hållet en verkställighetsfråga. Vi lämnade vårt svar till skolinspektionen i april och nu är det skolans ansvar att förverkliga nämndens beslut. Vad jag förstår är det inte åtgärderna det är fel på utan att det är för lågt tempo.

Kontakt