Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Skolstart skapar oro på sociala medier

Skolstarten är en period där mycket ska klaffa. I år har Örnaskolans högstadium fått frågor från föräldrar om lokaler, antalet elever och bygget av det nya låg- och mellanstadiet. Tommy Fock, enhetschef, och Thomas Brink, rektor på Örnaskolans högstadium reder ut begreppen.

Det händer mycket på Örnaskolan under hösten. Bygget av nya låg- och mellanstadiet körs igång. Den nya större skolbyggnaden ska byggas på gården mellan nuvarande mellanstadiebyggnad och lågstadiet. Inflyttningen är planerad till terminstarten hösten 2017. Rivningen av mellanstadiebyggnaden påbörjas inom kort.

Vid skolstart flyttade mellanstadieeleverna in i modulhusen vid lågstadiet och förberedelseklasserna med 30 elever som använt lokalen under vårterminen flyttade tillfälligt in på högstadiet. Omflyttningarna i lokalerna tillsammans med ett nytt schemaprogram har skapat huvudbry i schemaläggningen av klassrum och lektioner.
- Ja, det har krävt lite mer huvudbry än vanligt eftersom vi tillfälligt även samordnar med andra verksamheter, men nu rullar det på, säger Thomas Brink, rektor på Örnaskolans högstadium:
- Vi kommer att göra löpande justeringar. I början av veckan skickade vi ett brev till alla föräldrar där vi bad dem att ha överseende med elevernas scheman under uppstartsveckan och där vi även informerade om vad som händer i höst.

Löpande justeringar

Efterfrågan på modulhus har medfört att skolan får leveransen av de nya husen först i mitten på september, direkt från fabrik. De ska placeras ovanpå befintliga modulhus vid lågstadiet och rymma förberedelseklassernas verksamhet, med tre nya klassrum och sex grupprum. Några föräldrar har uttryckt oro för att elever missar lektioner på grund av problemen med schemaläggningen.
- Vi har haft ett par lektioner som krockat under uppstarten men inget som vi inte kunnat lösa på plats. Vi justerar som sagt schemat löpande. Vi hade också en åttondeklass som fick sluta matematiklektionen tio minuter tidigare för att hinna äta lunch. 
- Vi har lektionssalar så det räcker till alla elever men vi behöver fler då vi valt att skapa mindre klasser än tidigare för sjuorna, med mellan 18-23 elever i varje, berättar Thomas Brink.

Lika många elever som i höstas

På sociala medier talas om överbeläggning på skolan. En förälder framför kritik för att skolan har för många elever totalt. Jonas Aronsson, insatsledare på räddningstjänsten i Hylte förklarar.
- Elevantalet är inget problem. När skolans huvudbyggnad byggdes om dimensionerades den för 400 elever. Det innebär att det får vistas 400 elever där samtidigt. Under dagen är de utspridda i slöjdsalar, tekniksalar, idrott med mera utanför huvudbyggnaden. Vår bedömning är att verksamheten uppfyller gällande brandskyddskrav. 

Vid skolstarten i augusti hade skolans högstadium 420 elever. Det är två elever fler än vid skolavslutningen i våras.
- Vi förstår inte riktigt varför den här diskussionen om överbeläggning har uppstått. Vi hoppas att den som känner oro för sitt barns skolgång slår oss en signal så att vi kan berätta hur det är. Vi svarar gärna så slipper man som förälder att bli orolig, säger Tommy Fock:
- Vi månar om att både personal och elever ska ha en bra arbetsmiljö.

Kontakt