Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2020-02-11

Skyddsstoppet på Örnaskolan hävt

Torsdagen den 30 januari valde huvudskyddsombudet på Örnaskolan att införa skyddsstopp mot fyra elever. Skyddsstoppet har nu hävts och eleverna har under inledningen av veckan återgått i undervisning. Undervisningen sker i anslutning till skolan och följer läroplanen.
– Vi arbetar med att hitta både kort- och långsiktiga lösningar så att alla elever ska få en så bra undervisningsmiljö som bara är möjligt, säger Ann-Christin Johansson, barn- och ungdomschef i Hylte kommun.

Under 2019 utredde barn- och ungdomskontoret på uppdrag av politiken möjligheten att starta en resursskola för elever med behov av anpassad undervisning. Det arbetet fortsätter nu under våren.
– Det skulle kunna ge oss en möjlighet att erbjuda elever med behov extra stöd i form av en annan skolmiljö och anpassad undervisning med ökat specialpedagogiskt stöd, säger Ann-Christin Johansson.

Kontakt