Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2017-08-16

Startskott för gemensam skolutveckling

Igår samlades närmare 500 medarbetare från skolans värld för en gemensam terminstart i Örnaskolans aula och på Forum

Professorerna Olof Johansson och Peter Högstadius från Umeå universitet berättade om planerna för den svenska skolan på riksnivå.

I måndags inleddes ett omfattande förändringsarbete i kommunen skolor, förskolor och fritidshem i samarbete med universitet, högskolor och skolverket. Målet är att öka måluppfyllelsen i verksamheten, det vill säga att öka antalet elever som går ut skolan med fullständiga betyg.

Närmare 500 medarbetare från skolans värld samlades under måndagen för en gemensam terminstart i Örnaskolans aula och på Forum. På programmet stod bland annat en presentation av förändringsarbetet med dels de insatser som redan dragits igång men även om vad som komma ska. Stärkt pedagogiskt ledarskap, digitalisering, skolutvecklings på vetenskaplig grund och satsningar inom elevhälsan är några av huvudprocesserna.

-Vi vet inte mycket om hur framtiden kommer att se ut för de barn och elever vi har i våra verksamheter men det vi vet är att fullständiga betyg är av stor betydelse. Där har vi ett uppdrag och en skyldighet att skapa bästa möjliga förutsättning för varje barns och elevs livsresa, säger Stigert Pettersson, barn- och ungdomschef;

- Syftet med vårt förändringsarbete är att ge förutsättningarna för ökad måluppfyllelse, likvärdighet, trygghet och trivsel i hela utbildningsområdet. Varje barn och elev har rätt att nå sin fulla potential.

Med stöd av vetenskapen

Skolutveckling på vetenskaplig grund och kompetensutveckling i samarbete med Umeå universitet och högskolan i Halmstad, är en viktig del i förändringsarbetet.

- Ett vetenskapligt förhållningssätt är en naturlig del i arbetet i förskola, skola och vuxenutbildning och omfattar all personal. Det handlar bland annat om att, utifrån forskning och erfarenheter tillsammans med kollegorna, kritiskt reflektera över sin egen undervisning och se hur den påverkar elevens lärande.

Gemensamt arbete 

Under dagen fick personalen även ta del av framtidsplanerna för den svenska skolan på riksnivå. Professor Olof Johansson och Peter Högstadius från Umeå universitet presenterade skolkommissionens betänkande om den svenska skolan och belyste även förändringsarbetets möjligheter. Professorerna kommer även att bistå verksamheterna i förändringsarbetet framöver.

- All förändringsarbete bygger på att vi alla tror och vill samma sak. Att vi alla vill utveckla skolverksamheten i Sverige. Förändringsprocessen i Hylte är redan riggad. Ni har ett formidabelt elevfokus som grundar sig i både elevens och de vuxnas lärande. Det ska bli oerhört spännande att följa med på denna resa.

Grunden läggs i förskolan

På eftermiddagen samlades medarbetare inom förskolan i Forum för en fördjupning i ytterligare en viktig framgångsfaktor för den framtida skolan, nämligen språkutvecklande arbetssätt. Agneta Edwards, litteraturpedagog, barnbokskritiker och författare, berättade om bokens betydelse för barnets fortsatta utveckling. Både som verktyg för att tillägna sig språket och för att skapa intresse för böcker och förbereda den egna läsningen.

Kontakt