Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2017-06-02

Träffar om kulturmiljöprogram 7 och 8 juni

Vilka kulturmiljöer tycker du är viktiga att bevara och utveckla för framtida generationer?

I anslutning till arbetet med Hylte kommuns nya översiktsplan tas även ett nytt kulturmiljöprogram fram. Som en del i det arbetet kommer vi att vid två tillfällen berätta om det pågående arbetet med programmet och om vad en kulturmiljö är eller kan vara. Vi vill samtidigt gärna ta del av vad du tycker är värdefullt och värt att bevara i Hylte kommun

Vad är ett kulturmiljöprogram?

Ett kulturmiljöprogram ska presentera ett urval av områden och miljöer som har särskilt höga och tydliga kulturhistoriska värden. Miljöerna ska tillsammans spegla kommunens historia och de avtryck som människor har satt genom historien. I kommunen finns det rikligt med spår från forntid fram till historisk tid. Det är landskapsavsnitt med fornlämningar, äldre gårdar och byar, tidiga industrier, tätorter som vuxit fram utifrån industrin eller järnvägen, gamla vägsträckningar m.m.

Vill du dela med dig?

Är du intresserad av att dela med dig av dina tankar om vilka miljöer som är värda att bevara? Eller vill du veta mer om kommunens arbete med kulturmiljö? Då är du varmt välkommen till någon av våra två träffar. Vi bjuder på fika!

Datum: Onsdag den 7 juni
Tid: 17.30-19.00
Plats: Träffpunkten i Unnaryd, Torget 5

Datum: Torsdag den 8 juni
Tid: 17.30-19.00
Plats: Särskilda boendet Sjölunda i Torup

Hylte kommun - Tyréns - KMV forum

Kontakt