Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad 2019-02-11

Utställning av översiktsplan

Samråd om Hylte kommuns nya översiktsplan genomfördes under våren 2018. Efter samrådet har inkomna synpunkter sammanställts och planförslaget bearbetats. Det finns nu möjlighet att lämna synpunkter på det reviderade förslaget under perioden 12 februari - 12 april 2019

Under utställningstiden är förslaget tillgängligt på:

  • Kommunens hemsida, hylte.seöppnas i nytt fönster
  • Kontaktcenter i kommunhuset, Storgatan 8B, Hyltebruk
  • Biblioteket i Hyltebruk, Fabriksgatan 1A, Hyltebruk
  • Biblioteket i Torup, Bosgårdsvägen 12B, Torup
  • Biblioteket i Unnaryd, Norra vägen 3, Unnaryd

Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligt senast 12 april 2019 via synpunktsformulär på hemsidanöppnas i nytt fönster och i kontaktcenter, e-post till kommunen@hylte.se eller brev till Hylte kommun, Storgatan 8B, 314 80 Hyltebruk. Mer information och handlingar finns på hylte.se.

Välkommen!

Kontakt