Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Vattennivåerna i Hylte kommun fortsatt stabila

Det varma vädret fortsätter och flera kommuner runt om i landet har infört bevattningsförbud. Men hur ser det ut med vattennivåerna i Hylte kommun? Vi ställde frågan till Carolina Storberg som är VA-chef på Hylte kommun.
– Grundvattennivåerna är oförändrade och stabila, förutom i Landeryd. Där arbetar vi på en lösning och bevattningsförbudet kvarstår fortfarande.

Hur kommer det sig att nivåerna i resten av Hylte kommun är fortsatt stabila?
– Vattentäkterna ligger i områden där det finns god tillgäng på grundvatten och vi har inte den stora mängden turister som kustkommunerna har och där invånarantalet ökar enormt nu under sommaren.

Ni har ändå uppmanat kommuninvånarna att vara sparsamma med vattnet, hur ser förbrukningen ut?
– Hylte kommuns invånare är relativt sparsamma med att använda vatten i onödan och vi kan inte heller se någon stor förbrukning på dricksvattnet. Men eftersom värmen och torkan håller i sig kan vi bli sårbara, därför uppmanar vi Hylte kommuns invånare att att vara fortsatt sparsamma med dricksvattnet.

Hur ser det ut för privata hushåll med egen brunn?
– Räddningstjänsten har rapporterat att många har problem med att enskilda brunnar har sinat.

Vad ska man göra om den egna brunnen sinar?
– Räddningstjänsten kan vara behjälplig med att leverera vatten, annars får man ordna det själv och hämta vatten från någon av våra vattenkiosker som finns vid Räddningstjänsten i Hyltebruk och vid bandybanan i Torup.

Kontakt