Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2016-03-07

Vill du bli begravningsombud?

Nu söker Hylte kommunfullmäktige begravningsombud. Som begravningsombud hjälper du länsstyrelsen i tillsynen av begravningsverksamheten. Det innebär bland annat att granska hur församlingarna tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Ett av de uppdrag som Hylte kommunfullmäktige har är att nominera en person som begravningsombud till Länsstyrelsen i Västra Götaland. Kommunfullmäktiges valberedning söker därför nu någon som kan tänka sig att ta på sig uppdraget som begravningsombud. Låter det intressant?

Uppdraget

Som begravningsombud hjälper du länsstyrelsen i tillsynen av församlingarnas begravningsverksamhet så att intresset för personer som inte tillhör Svenska kyrkan tillgodoses. Det innebär bland annat att granska hur församlingarna tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan, skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad, informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med andra trossamfund och andra berörda parter och lämna in årsredovisning till länsstyrelsen.

Som begravningsombud får du ett förordnande från Västra Götaland för granskning av Hyltebruks pastorat och Torups pastorat. Du ska vara lämplig och kvalificerad för uppdraget. Länsstyrelsen ska vid förordnandet särskilt ta hänsyn till kunskaper inom ekonomi samt kunskap om och förståelse för religioner, livsåskådning och begravningsseder.

Villkor

Du behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan. Är du medlem så får du inte ha några uppdrag inom Svenska kyrkan.

Du har som begravningsombud rätt till skälig ersättning för ditt arbete och dina kostnader. Ersättningen betalas av församlingen. Ersättningen består av ett årligt grundarvode och ett belopp per sammanträde som begravningsombudet är närvarande vid. Ersättning betalas även ut för löneavdrag eller annan inkomstförlust på grund av sammanträden eller på grund av utbildning. Ersättning betalas också för sådana kostnader som varit nödvändiga för fullgörande av uppdraget.

Intresseanmälan

Du kan få mer information om uppdraget på länsstyrelsen i Västra Götalands hemsida. Är du intresserad av att bli begravningsombud ska du skicka in en intresseanmälan där du beskriver vem du är och varför du är lämplig för uppdraget. Vi behöver din intresseanmälan senast 14 mars. Skicka din anmälan via post till:

Hylte kommun, Susanne Ohlsson Storgatan 8, 314 80 Hyltebruk

alternativt via e-post till: susanne.ohlsson@hylte.se

Kontakt