Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Information till elever

Här hittar du information som rör elever på Örnaskolan 7-9.

Elevhälsa

I elevhälsan arbetar skolsköterska och skolkurator. Elevhälsan arbetar främst förebyggande och stödjande för att främja elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa. Syftet är att hjälpa eleverna att må så bra de kan för att få en så positiv skolupplevelse som möjligt.

Fritidsledare

Fritidsledare informerar bland annat om var eleverna kan umgås på sin lediga tid och om elevrådet som tar upp elevernas intressen.

Ordningsregler

Örnaskolan är en plats där ungdomar och vuxna arbetar tillsammans och har rätt att känna trivsel och trygghet. Alla på skolan ska respektera varandra.

Likabehandlingsplan

I Hylte kommun råder det nolltolerans mot all form av kränkande särbehandling. Varje skola har i samarbete med  föräldrar och elever tagit fram en likabehandlingsplan som beskriver hur skolan ska arbeta för att  förebygga mobbning, våld och otrygghet i skolan

Kontakt