Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Centrala barn- och elevhälsan

Centrala barn- och elevhälsan arbetar kommunövergripande på uppdrag av förskolechef och rektor. Detta görs i samverkan med lokal elevhälsa, pedagoger i förskola/skola, barn/elever, vårdnadshavare och ibland exerna professioner.

Stöd från centrala barn- och elevhälsan

Om pedagogen, vårdnadshavarna, rektor eller det lokala elevhälsoteamet efter de anpassningar och stödinsatser som genomförts fortfarande upplever ett behov av kompletterande stöd, kan en skriftlig ansökan skickas från rektor till centrala barn- och elevhälsan. Det kan då röra sig om stödinsatser i form av handledning, utredning, fortbildning med mera.

De funktioner som finns på den centrala barn- och elevhälsan är:

Kontakt