Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Vad gör jag när mitt barn skadar sig?

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska det framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan till Protector. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.
  • Har den skadade andra olycksfallsförsäkringar ska anmälan göras även till de försäkringsbolagen. Ersättning för eventuell invaliditet kan ske från flera försäkringsbolag och samordning av olika försäkringsbolag ska hanteras av anmälaren, inte Protector eller kommunen.

Kontakt