Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Allmän förskola

Allmän förskola innebär att alla barn i åldrarna 3–5 år har rätt till plats i förskolan 15 timmar i veckan, kostnadsfritt. Huvudprincipen är att barn ska placeras i sitt närområde/boendeområde, det vill säga inom grundskolans upptagningsområde. Vid särskilda behov kan hänsyn tas till föräldrarnas önskemål.

Rätt till 15 timmar i veckan

Den allmän förskola omfattar tiden från och med 1 september - 31 maj, med avbrott från och med sista vardagen före jul till och med första vardagen efter trettondagshelgen.

Barnen har rätt till plats i förskolan tre timmar per dag, det vill säga 15 timmar i veckan. Varje rektor fastställer schematiden för allmän förskola för sina verksamheter.

Förskola eller familjedaghem?

För barn som är placerad i familjedaghem kan föräldrarna begära omplacering till förskolan. Föräldern kan avstå från allmän förskola och välja familjedaghem som barnomsorgsform. Familjedaghem omfattas ej inte av allmän förskola, därför sker ingen avgiftsreducering.

Den allmänna förskolan är en del i den kommunala förskoleverksamheten för barn 1-5 år.

Grund för allmän förskola

Grundskälen för införandet av allmän förskola är enligt regeringen:

  • Förskolan är det första steget i det samlade utbildningsväsendet
  • Alla barn har rätt till pedagogisk stimulans och gruppgemenskap.
  • Förskolan har en viktig pedagogisk roll
  • Förskolan är betydelsefull för barn fortsatta utveckling och lärande inom grundskolan
  • Ökad tillgänglighet för alla barn

Förskolan följer läroplan för förskolan och de kommunala målen för verksamheten. Förskolan har välutbildad personal och erbjuder barnen pedagogisk stimulans och gruppgemenskap.

Kontakt