Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskolan som bedrivs i hemmiljö. Barnen är i åldrarna 1-4 år. Just nu finns det en dagbarnvårdare i Hyltebruk som är knuten till en avdelning på Sörgårdens förskola för samverkan och trygghet för barn och föräldrar om man blir sjuk eller är ledig.

Naturligt lärande

Som dagbarnvårdare arbetar man efter Barnkonventionen, Läroplan för förskolan, Allmänna råden för familjedaghem och Hylte kommuns skolplan. Man stöttar barnens utveckling till att bli kreativa barn med god självkänsla där glädjen är det centrala. Hos dagbarnvårdarna tar man tillvara på de naturliga tillfällen till pedagogisk verksamhet som finns i det dagliga arbetet såsom matlagning, bakning, matinköp, städning och diskning. Man är ute i naturen varje dag och lär sig om djur och växter.

Viktig grundtrygghet

Det unika med familjedaghem är att vardagssysslor och hushållsarbete finns naturligt mitt i den dagliga verksamheten. Barnen ges även utrymme för fri lek och fantasi. Man strävar efter att barnen genom en stark grundtrygghet ska bli kompetenta, nyfikna och självständiga.

Kontakt