Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Så får ditt barn vara i förskolan

Som huvudregel bestäms barnets vistelsetid i förskolan av när föräldrarna arbetar eller studerar, inklusive resor till och från arbets- eller studieorten. Detsamma gäller för barn som är inskrivna i pedagogisk omsorg. Registrering av schema då ditt barn behöver vara i förskolan görs via Hylte kommuns e-tjänst. Om du som förälder är arbetssökande eller föräldraledig har du rätt att ha ditt barn 15 timmar i veckan på en förskola.

Allmän förskola

Alla barn i åldrarna 3–5 år har rätt till plats i förskolan 15 timmar i veckan, kostnadsfritt. Barn ska placeras i sitt närområde, det vill säga inom grundskolans upptagningsområde. Vid särskilda behov kan hänsyn tas till föräldrarnas önskemål. Den allmän förskolan omfattar tiden från och med 1 september - 31 maj, med avbrott från och med sista vardagen före jul till och med första vardagen efter trettondagshelgen. Barnen har rätt till plats i förskolan tre timmar per dag, det vill säga 15 timmar i veckan. Varje rektor fastställer schematiden för allmän förskola för sina verksamheter.


Om du och ditt barn ska vara lediga

Om du har semester eller annan ledighet får du inte lämna barnet på förskolan. När barnet inte vistats på förskolan under två månader utan känd anledning sägs platsen upp av Hylte kommun med omedelbar verkan. Ansvarig rektor skall därför kontaktas vid planering av ledighet två månader eller längre.

Kontakt