Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Sunnanängs förskola

På Sunnanängs förskola i Unnaryd finns tre avdelningar:

  • Näckrosen, barn i åldern 1-3 år
  • Vildrosen, barn i åldern 3-5 år
  • Nyponrosen, barn i åldern 3-5 år

Pedagogerna har ett nära samarbete mellan avdelningarna och pedagogerna arbetar med utegrupper både bland de yngre och äldre barnen. Barnen får upptäcka sin närmiljö, där skidbacken, hembygdsparken, skolskogen och badplatsen är platser vi besöker under hela året.

Sunnanängs prioriterade mål

Förskolans prioriterade mål är att arbeta med teknik, normer och värden.

Vi ska arbeta tematiskt med tekni där temat utgår från pedagogernas målstyrda planeringar men där också barnens intresse, tankar och idéer tas tillvara. Som ett stöd i vårt arbete kring normer och värden arbetar vi med materialet ”Djuren på Djuris” (ett utbildningsprogram på Ur, där djuren i varje avsnitt ställs inför ett dilemma, till exempel "Förlåt", "Jag säger nej" eller "Retas inte"). Kompisböckerna av Linda Palm är också ett material som pedagogerna använder kring arbete med normer och värden.

Sunnanängs förskola lägger också stor tyngdpunkt på barnens språkutveckling. Vi arbetar till exempel kontinuerligt med alfabetets olika bokstäver och med Bornholmsmodellen, detta för att berika barnens ordförråd och väcka intresse för läs- och skrivinlärning. För förskolans pedagoger är det är viktigt att se och stimulera det enskilda barnets utveckling och lärande i olika kreativa lärmiljöer, både inomhus och utomhus.

Sunnanängs förskola

Kontakt