Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Vistelsetid och öppettider för förskola

Som huvudregel bestäms barnets vistelsetid i förskolan av när föräldrarna arbetar eller studerar, inklusive resor till och från arbets- eller studieorten. Detsamma gäller för barn som är inskriven i pedagogisk omsorg.

Generella öppettider förskola

Kommunens förskolor har generell öppettid mellan kl. 06.00-18.00, men andra tider kan förekomma för enskilda verksamheter. Se respektive förskola för aktuella tider. Du kan ansöka om omsorg fram till kl. 21.30.

Särskilt för förskola

Barn i förskoleverksamhet erbjuds 15 timmars vistelsetid om:

  • det är en allmän förskoleplats eller
  • en förälder är arbetssökande eller är föräldraledig

Rektor i förskolan beslutar om hur vistelsetiden om 15 timmar ska förläggas.

Studiedagar och sommarplacering

Verksamheten stänger fyra dagar per kalenderår för planering och kompetensutveckling, så kallade utvecklingssdagar. Vid sådana utvecklingssdagar och under sommarmånaderna kan förskolor och fritidshem komma att slås samman. Avgiften reduceras inte på grund av utvecklingssdagar eller sommarplacering. Se utvecklingssdagar för aktuellt läsår.

Kontakt