Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Vistelsetid och öppettider fritidshem

Som huvudregel bestäms barnets vistelsetid på fritidshem av när föräldrarna arbetar eller studerar, inklusive resor till och från arbets- eller studieorten.

Generella öppettider fritidshem

Kommunens fritidshem har generell öppettid mellan kl. 06.00-18.00, men andra tider kan förekomma för enskilda verksamheter. Se respektive fritidshem för aktuella tider. Du kan ansöka om omsorg fram till kl. 21.30.

Plats på fritidshem under skollov

Barn på fritidshem som varit placerade minst 1 år kan ansöka om lovplats då man endast är på fritidshemmet under skolloven.

Studiedagar och sommarplacering

Verksamheten stänger fem dagar per kalenderår för planering och kompetensutveckling, så kallade utvecklingsdagar. Vid sådana utvecklingsdagar och under sommarmånaderna kan förskolor och fritidshem komma att slås samman. Avgiften reduceras inte på grund av utvecklingsdagar eller sommarplacering. Se aktuella utvecklingsdagar för fritidhem.

Kontakt