Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Grundskola i Hylte kommun

Grundskolan är en stor och viktig del av barns uppväxt och utveckling. I Hylte kommun vill vi ge alla barn kunskap, trygghet och en stabil plattform inför framtiden. Många av våra skolor har en profil med inriktningen utomhuspedagogik och hälsa. Vi är övertygade om att vistelse i skog och mark skapar friskare barn och underlättar inlärning.

Grundskolor i Hylte

Hylte kommun har sju kommunala grundskolor, placerade i Kinnared, Rydöbruk, Torup, Landeryd, Unnaryd och Hyltebruk. I centralorten Hyltebruk finns två skolor, Elias Fries och Örnaskolan.
Barn som börjar skolan erbjuds plats i den skola som ligger närmast hemmet och om avståndet berättigar till skolskjuts så erbjuds denna. Önskar man välja annan skola kontaktar man barn- och ungdomskontoret. Inom alla grundskolor med förskoleklass finns skolbarnsomsorg med fritidshem för barn från 6 till 12 år. Grundskolorna arbetar efter Läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011.

Lokala föräldraråd på skolorna

Vi vet också att förälder och andra vuxna i barns omgivning är oerhört viktiga i barnens lärande. För att vi ska få en bra dialog och kunna ta del av exempelvis föräldrars synpunkter och åsikter har varje skola ett lokalt föräldraråd.

Kontakt