Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Grundskola i Hylte kommun

Grundskola i Hylte kommun

Grundskolan är en stor och viktig del av barns uppväxt och utveckling. I Hylte kommun vill vi ge alla barn kunskap, trygghet och en stabil plattform inför framtiden.

Hylte kommun har sju kommunala grundskolor, placerade i Kinnared, Rydöbruk, Torup, Landeryd, Unnaryd och Hyltebruk. I centralorten Hyltebruk finns två skolor, Elias Fries och Örnaskolan.
Barn som börjar skolan erbjuds plats i den skola som ligger närmast hemmet och om avståndet berättigar till skolskjuts så erbjuds denna. Önskar man välja annan skola kontaktar man barn- och ungdomskontoret. Inom alla grundskolor med förskoleklass finns skolbarnsomsorg med fritidshem för barn från 6 till 12 år. Grundskolorna arbetar efter Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011.

Kommunala grundskolor

Kontakt