Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Landeryds skola

Välkommen till Landeryds skola som är en F-6 skola, med elever från förskoleklass till sjätte klass. Eleverna brukar säga att "det är mysigt att gå i skolan i Landeryd". Skolans utformning och storlek skapar en genuin och stark sammanhållning. På skolan finns också fritidshemmet Linnås.

Personalen arbetar integrerat med varandra och motto är att "alla barn är allas barn". Skolan är liten vilket gör att alla, elever och personal, lär känna varandra väldigt väl. På skolan arbetar man i familjegrupper med en pedagog och åtta elever i åldersblandad grupp. Familjegruppen träffas en gång i veckan och arbetar bland annat med relationsstärkande övningar. Skolan har också ett föräldraråd som träffas 2-4 gånger per läsår.

Värderingar som ligger till grund för verksamheten

  • Kunskap: I skolan får du möjlighet att inhämta kunskaper. Det är ditt ansvar som elev att ta vara på möjligheten. Eleven lär — pedagogen handleder och lär ut.
  • Ansvar: Elever och vuxna som har skolan som arbetsplats samt föräldrar har ett gemensamt ansvar för att regler efterföljs. Alla elever är skyldiga att upplysa någon vuxen om man ser att någon av reglerna bryts eller att någon person far illa. Tillsammans kan vi lösa problem!
  • Respekt: Respektera dig själv och andra. Bemöt alla med artighet och hänsyn. Var rädd om dina egna och andras saker.
  • Trygghet: För att alla ska trivas och känna trygghet har vi arbets- och trivselregler, som vi alla ska ställa upp på.

Kontakt