Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Unnaryds skola

Unnaryds skola är en F-6-skola med cirka 100 elever. I undervisningen drar vi nytta av naturen och vår fina skolskog. För oss är vi-känslan i skolan viktig varför vi varje år har gemensamma aktiviteter för åldersblandade grupper då vi alla har en chans att samarbeta och ha roligt tillsammans.

Personalen arbetar integrerat med varandra och vårt motto är att "alla barn är allas barn". Skolan är liten vilket gör att alla, elever och personal, lär känna varandra väldigt väl. På skolan arbetar man i familjegrupper med en pedagog och åtta elever i åldersblandad grupp. Familjegruppen träffas en gång i veckan och arbetar bland annat med relationsstärkande övningar. Skolan har också ett föräldraråd som träffas två till fyra gånger per läsår.

Värderingar som ligger till grund för verksamheten

  • Kunskap: I skolan får du möjlighet att inhämta kunskaper. Det är ditt ansvar som elev att ta vara på möjligheten. Eleven lär — pedagogen handleder och lär ut.
  • Ansvar: Elever och vuxna som har skolan som arbetsplats samt föräldrar har ett gemensamt ansvar för att regler efterföljs. Alla elever är skyldiga att upplysa någon vuxen om man ser att någon av reglerna bryts eller att någon person far illa. Tillsammans kan vi lösa problem!
  • Respekt: Respektera dig själv och andra. Bemöt alla med artighet och hänsyn. Var rädd om dina egna och andras saker.
  • Trygghet: För att alla ska trivas och känna trygghet har vi arbets- och trivselregler, som vi alla ska ställa upp på.

Kontakt