Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Elevhälsa

Elevhälsan är en resurs i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling. Genom elevhälsans uppdrag sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus, därmed är hälsoarbete i skolan en del av en långsiktigt skolutvecklingsprocess.

På varje skola finns lokal elevhälsa. Elevhälsan arbetar främst förebyggande och stödjande för att främja elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa. Kontakta respektive skola för kontakt med den lokala elevhälsan.

Gemensamt för hela barn- och elevhälsan i Hylte kommun är att man samverkar tvärprofessionellt med hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser.

Kontaktuppgifter

Chef central elevhälsa
Therese Andersson
Telefon: 0723-96 70 68
E-post: therese.andersson@hylte.se

Kontakt