Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Psykolog

Psykologen i förskoleklass och skola bidrar med det psykologiska perspektivet till pedagogiken i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kring elevers skolgång.

Psykologen erbjuder reflekterande samtal, handledning och fortbildning som ett stöd till pedagoger och annan skolpersonal i arbetet med eleverna.

Vidare kan psykologen utreda enskilda elevers behov av stöd genom att kartlägga kognitiva färdigheter, psykiskt mående och utvecklingsmässiga förutsättningar för att nå kunskapsmålen.


För att komma i kontakt med en psykolog, kontakta skolsköterska under respektive skola.

Kontakt