Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Skolkurator

Skolkuratorn står för det sociala och psykosociala perspektivet i elevhälsan och finns med i elevernas skolvardag. Stödet ges genom samtal med pedagoger, elever och deras familjer. Skolkuratorn erbjuder handledning och rådgivning till pedagoger och samtal enskilt eller i grupp med elever. Skolkuratorn har ett samarbete med individ- och familjeomsorgen (IFO), och samarbetar även med andra aktörer som polis, psykiatri och habilitering.

Se kontakuppgifter till skolkurator under respektive skola.

Kontakt