Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Fritidshem

Skolbarnsomsorg med fritidshemsverksamhet erbjuds till barn mellan 6-13 år som är i behov av omsorg före och/eller efter skoldagen. Fritidsverksamhet erbjuds alla orter i Hylte kommun och plats erbjuds från en centralt administrerad kö.

Fritidsverksamheten kompletterar utbildningen i förskoleklassen och grundskola. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Verksamheten utgår ifrån en helhetssyn på barnet och barnets behov. Fritidshemmen ska dessutom främja social gemenskap.

Kontakt