Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Gymnasieskola (Anpassad gymnasieskola)

Program på Hylte gymnasieskola inom Gymnasiesärskolan (anpassad gymnasieskola):

Alla program på gymnasiesärskolan är fyra år långa, och alla program innehåller samma gymnasiegemensamma ämnen. Programgemensamma ämnen och programfördjupning är inriktade mot det yrkesområde eleven läser inom sitt program.

Många ämnen kommer läsas integrerat med Hylte gymnasieskola.

Gymnasiegemensamma ämnen som finns i alla program:

Engelska, estetisk verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska / svenska som andraspråk.

Kontakt