Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Hälsa, vård och omsorg

Programmet för hälsa, vård och omsorg är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program har eleverna kunskaper för arbete inom till exempel fritids och friskvårdssektorn, äldreomsorg och förskola.

Inom utbildningen får eleven utföra arbetsuppgifter inom hälsa, vård och omsorg, till exempel hushållsarbete, lokalvård samt stöd i äldres vardag och utevistelse. Dessutom får eleverna lära sig människors levnadsbanor, hälsa och utveckling samt om olika former av hälsofrämjande arbete. Eleverna har möjlighet att rikta utbildningen mot ett specifikt arbetsområde beroende på intresse, exempelvis mot barn- och fritidssektorn eller mot vård och omsorg. Centralt i utbildningen är en helhetssyn på människan och alla människors lika värde.

Arbetsplatsförlagt lärande ingår i programmet. Det arbetsplatsförlagda lärandet bidrar till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Kontakt