Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Hotell, restaurang och bageri

Programmet för hotell, restaurang och bageri är ett yrkesinriktat program.

I programmet kommer eleverna lära sig att utföra arbetsuppgifter inom hotell, restaurang och bageri. Eleverna får lära sig service och bemötande inom besöksnäringarna samt viss matlagning, bakning och servering.

I programmet utvecklar eleverna kunskaper om livsmedel, hygien, näringslära, specialkost för olika ändamål och ansvarsfull alkoholservering. Eleverna får också kunskaper om besöksnäringen som helhet med fokus på kost och logi samt förståelse för kundernas förväntningar på service och bemötande. Inom programmets olika verksamhetsområden genomförs flertalet arbetsuppgifter i samverkan med andra. Därför övar eleverna på sin förmåga att samarbeta, men utvecklar även förmågan att arbeta självständigt. Eleverna utvecklar förmågan att planera, genomföra och avsluta arbetsuppgifter med hänsyn till kvalitet, säkerhet, miljö och ekonomi.

Arbetsplatsförlagt lärande ingår i programmet. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Kontakt