Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Samhälle, natur och språk

På programmet för samhälle, natur och språk utvecklar eleverna kunskaper om samhälle, individ och natur samt om hur de påverkar och påverkas av varandra.

Eleverna utvecklar förståelse av hur lokala, nationella och globala förhållanden och förutsättningar påverkar individ, samhälle och natur. Utbildningen innehåller också ett historiskt perspektiv för att ge eleverna möjlighet att förstå förhållandena i dagens samhälle och kunna orientera sig inför framtida samhällsförändringar. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om människors livsvillkor. Dessutom ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att ta ställning i olika samhällsfrågor.

Arbetsplatsförlagt lärande ingår i programmet. Det arbetsplatsförlagda lärandet bidrar till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete inom olika områden. Programmet kan även kunna leda till fortsatta studier, till exempel inom folkhögskolan.

Kontakt