Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Introduktionsprogrammen

Det finns fyra olika introduktionsprogram:

 • Språkintroduktion, IMS
  För dig som är ny i Sverige. Utbildningen fokuserar på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning.
 • Programinriktat val, IMV
  Behörighetkrav till IMV: Svenska, matematik/ engelska plus fyra andra ämnen, eller Svenska, matematik, engelska plus tre andra ämnen.
  Du går på ett nationellt program och läser samtidigt in det grundskoleämne du saknar.
 • Individuellt alternativ, IMA
  Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte är behöriga till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation, eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dem för annan utbildning. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser.
 • Yrkesintroduktion, IMY
  Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Eleven ska både kunna läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan.

Vi hjälper dig hela vägen mot ett nationellt gymnasieprogram, studier på högskolenivå eller arbete.

Du ansöker till IMSPR, IMA och IMY via denna länk. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om introduktionsprogram på skolverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt