Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Naturvetenskapsprogrammet

På naturvetenskapsprogrammet får du kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. På naturvetenskapsprogrammet utvecklar eleverna också kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik.

Eleverna på programmet lär sig ta stort ansvar för sina studier för att utveckla en analytisk förmåga och ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Eleverna utvecklar en förmåga att värdera olika typer av källor och kunna skilja på påståenden som bygger på vetenskaplig respektive ickevetenskaplig grund. Förståelse av naturvetenskap bygger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. Experiment, laborationer, fältstudier och andra jämförbara praktiska moment är därför centrala inslag i programmet.

Inriktning naturvetenskap

Inom inriktningen naturvetenskap läser eleven kurser om totalt 400 poäng fördelat på följande kurser: Biologi 2, Kemi 2, Fysik 2 och Matematik 4. Dessa kurser ger eleven behörighet till bland annat läkarprogrammet på högskolan.

Inriktning: Naturvetenskap och samhälle

Inom inriktningen naturvetenskap och samhälle läser eleverna kurser om totalt 300 poäng fördelat på kurserna: Geografi 1, Samhällskunskap 2 och ett valfritt ämne inom det naturvetenskapliga området.

Vägar vidare efter programmet

Programmet förbereder dig för högskolestudier inom i första hand det naturvetenskapliga området.

Ansök till programmet via gymnasiehalland.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller genom den här länken Länk till annan webbplats.

Kontakt