Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Om du avbryter dina gymnasiestudier

Din skola är skyldig att informera oss som arbetar med kommunernas aktivitetsansvar i din hemkommun när du avbryter dina gymnasiestudier. Anledningen till det är att vi ska kunna kalla dig till en träff med oss för att se vilket stöd du behöver från oss. ” Om du är osäker på om din skola har kontaktat oss, ta gärna själv kontakt med oss.

Kommunala aktivitetsansvaret

Kommunernas aktivitetssansvar arbetar med de ungdomar som är mellan 16 och 20 år och som inte läser på gymnasiet eller någon motsvarande utbildning: Vi arbetar även med ungdomar som inte fullgjort sina gymnasiestudier och då inte uppnått en examen. Om du är mellan 16-20 år hjälper kommunen dig med individuella insatser för att hitta en passande sysselsättning.

För att få stöd ska du:

 • vara mellan 16-20 år
 • inte ha gymnasieexamen från gymnasieskola
 • har avbrutit eller aldrig påbörjat studier på ett nationellt program inom gymnasieskolan.
 • inte vara antagen vid någon skola
 • inte ha sysselsättning som till exempel arbete, praktik eller någon arbetsmarknadsaktivitet
 • vara folkbokförd i kommunen
 • Du som läst klart gymnasiet, men inte fått en gymnasie- eller yrkesexamen utan istället fått ett studiebevis hör också till målgruppen. Det innebär att Aktivitetsansvaret kommer att begära in kopior på betygen för samtliga avgångselever. Dessa betygskopior kommer sen att arkiveras i kommunen

Du som tillhör målgruppen blir kontaktad för att se om du önskar stöd i din situation. Kontakten är frivillig och du kan avstå. Vid intresse ordnas ett möte där du tillsammans med studie- och yrkesvägledare eller arbetsmarknadscoach kommer fram till en handlingsplan.

Vad gör Aktivitetsansvaret?

 • En kartläggning över alla ungdomar mellan 16-20 år som ingår i gruppen, och vad de gör.
 • Fortlöpande individuell dokumentation på samtliga individer i gruppen, i form av vad de gör (aktiviteter och åtgärder) och om andra myndigheter arbetar med olika aktiviteter. Vissa av uppgifterna rapporteras in två gånger per år till Skolverket via SCB. OBS! Vi rapporterar inte vilka myndigheter du är i kontakt med, heller inte varför du har kontakt med olika myndigheter, utan endast OM du är i kontakt med en annan myndighet.
 • Ansvarar för att kommunen ger studievägledning och annan fördjupad vägledning till samtliga i gruppen.
 • Ansvarar för att kommunen erbjuder aktiviteter och åtgärder för de som så önskar det.

Vi kan till exempel hjälpa dig med att:

 • Återuppta avbrutna gymnasiestudier
 • Börja på folkhögskola
 • Få studie-och yrkesvägledning
 • Hitta praktikplats
 • Få hjälp av kommunens arbetsmarknadsenhet
 • Söka jobb via arbetsförmedlingen
 • Andra stöd och tips

Vill du komma i kontakt med oss?

Ida Sörbu, studie-och yrkesvägledare
Ida.sorbu@hylte.se
tel: 072-965 80 19

Ola Holmquist, arbetsmarknadscoach
Ola.holmquist@hylte.se
tel: 073-147 23 55

Vill du ta upp dina studier igen?

Hos oss på Hylte Gymnasieskola har vi en familjär stämning där det är viktigt att alla trivs. Vi erbjuder dig en trygg skola med stor gemenskap samt behagliga klasstorlekar och legitimerade lärare. På skolan har vi en engagerad elevhälsa, modern teknik samt en trevlig cafeteria. Läs mer om oss här. Öppnas i nytt fönster.

Besök oss gärna och träffa våra elever och lärare!

Kontakt