Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Tidigare gymnasieutbildningar i Hylte

I december 2015 togs det beslut om en ny organisation för Hylte gymnasieskola och vuxenutbildning. Syftet med beslutet var att vidareutveckla vuxenutbildningen i Hylte kommun för att ge kommunens invånare ökade möjligheter till fortbildning, kompetensutveckling, anställningsbarhet och till att stärka de lokala företagens kompetens.

Det innebar bland annat att Vildmarks- och Traineegymnasiet som de senaste åren haft lågt antal sökande avvecklades och de sista eleverna tog studenten från programmen i juni 2017.

Vildmarksgymnasiet

Vildmarksgymnasiet var en treårigt yrkesutbildning som gav möjlighet att komplettera med högskolebehörighet inom det individuella valet. Inom alla program fick eleverna göra 15 veckors arbetsförlagt lärande (APL) kopplat till några av de kurser de käste. Fokus för utbildningar inom Vildmarksgymnasiet var naturnära friluftsliv, jakt och fiske. Elever kunde bland annat välja mellan följande program:

  • Nationellt naturbruksprogram med inriktningen Skog med fördjupningar inom jakt- och viltvård, vildmarksliv eller fiske och vattenvård
  • Naturbruksprogram Skog; särskild variant; yrkesfiske i sötvatten
  • Barn- och fritidsprogram med inriktningen Pedagogiskt arbete för barn- och ungdomar i utomhusmiljöer
  • Restaurang- och livsmedel med ett samarbete mellan Vildmarksgymnasiet, Traineegymnasiet och aktörer/entreprenörer i Norden inom restaurang, styckning och charkuteri.

Traineegymnasiet

Traineegymnasiet var ett treårigt yrkesprogram med största delen av utbildningen förlagd på en arbetsplats. Det innebar bland annat att eleverna behövde vara mycket intresserad och motiverad till att lära sig ett specifikt yrke. Arbetsplatsen blev elevens lärlingsföretag och varvade två veckors arbetsplatslärande med en veckas skolförlagd undervisning. Eleverna kunde till exempel välja att läsa som lärling till:

  • verkstadsmekaniker
  • vertygsmakare
  • florist
  • kock
  • frisör
  • billackerare

Kontakt