Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Resekort och kontantersättning för dagliga resor

Resekort

Berättigad till resekort är den som:

  • är folkbokförd i Hylte kommun
  • studerar heltid på en gymnasial utbildning och är under 20 år
  • har minst sex (6) km resväg mellan folkbokföringsadressen och skola
  • har rätt till studiebidrag enligt studiestödslagen (1999:1395)

Resekort erhålls längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Elev som är folkbokförd i Hylte kommun, har minst sex kilometer till skolan och är elev på Hylte gymnasieskola behöver inte ansöka om resekort.

Ansökan görs inför varje läsår och för att garantera resekort från skolstart ska ansökan vara oss tillhanda senast 1 augusti samma år.

Kontantersättning för dagliga resor

Kontantersättning delas upp i kilometerersättning och reseersättning, beroende på vilken sorts ersättning som eleven ansöker om. Kontantersättning söks på nytt inför varje läsår och kan göras närsomhelst under året, men betalas inte ut retroaktivt.

Kontantersättningen betalas ut månadsvis i efterskott.

Kilometerersättning:

  • Elever som har med än 6 km till närmsta hållplats kan ansöka om kilometerersättning för kostnaden för resan till hållplatsen.
  • Kilometerersättningen beräknas utifrån Skatteverkets belopp för resa med eget fordon i tjänsten.
  • Ersättningen motsvarar som högst 1/30 av ett basbelopp.

Om kollektivtrafikens utbud av turer och linjer innebär att eleven inte kommer i tid till utbildningen eller inte tar sig hem från skolan kan istället reseersättning bli aktuellt. Väntetider beaktas dock inte.

Reseersättning:

  • Elever som vill ta sig till skolan på egen hand istället för att åka kollektivt, kan ansöka om reseersättning.
  • Man kan inte erhålla reseersättning samtidigt som man har ett resekort.
  • Reseersättningen motsvarar kostnaden för ett resekort.

Kontakt