Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Svenska för invandrare (SFI)

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ger dig grundläggande kunskaper i det svenska språket. Utbildningen riktar sig till nyanlända som inte har svenska som modersmål.

Du studerar i skolan tillsammans med dina lärare och klasskamrater. Vi erbjuder dig 15 timmars undervisning per vecka, dagtid. Om du arbetar dagtid, eller har arbetsmarknadsaktiviteter, kan vi erbjuda dig SFI Flex på tisdag och torsdag kväll, 17.00 - 20.00.

Skolan ger dig kursbok och du får tillgång till digitala läromedel. Du har även tillgång till ett skolbibliotek på Hylte Kompetenscentrum. SFI är en del av Kommunal Vuxenutbildning (KomVux) på Hylte Kompetenscentrum. Adressen är Hantverksgatan 9, Hyltebruk.

För att studera SFI ska du:

  • vara folkbokförd i Hylte kommun.
  • ha ett fullständigt personnummer eller samordningsnummer.
  • vara EU/ESS-medborgare och vistas på adress i Hylte kommun.

Anmälan till SFI – Svenska för invandrare gör du nedan. Skulle du behöva hjälp med anmälan kan du kontakta Kontaktcenter i Hylte kommun eller Studievägledare på Hylte Kompetenscentrum.

Kursstart

Efter anmälan till SFI kallas du till ett inplaceringstest där SFI-lärare bedömer språklig inlärningsförmåga. SFI-lärare placerar sedan elev i lämplig studieväg och kurs.
SFI-kurser startar flera gånger under året och vi erbjuder antagning till SFI vid bestämda datum och studieperioder. SFI på Hylte Kompetenscentrum skickar brev med information om kursstart till din folkbokföringsadress. Om du inte kommer till kursstart, eller inte meddelar förhinder, måste skolan erbjuda SFI-plats till annan sökande.

Studieekonomi

Undervisningen är gratis men du kan inte söka studiemedel för SFI-studier från CSN

 

Tre olika studievägar

Hylte kommun arbetar för att du som vill och har rätt till att studera SFI ska kunna erbjudas en plats så snart som möjligt efter att du har anmält ditt intresse.

Studieväg 1

SFI 1A/1B/1C/1D - för dig som vill börja att läsa svenska och bli bättre i din läs- och skrivförmåga. Du har en kort utbildning från ditt hemland.

Studieväg 2

SFI 2B/2C/2D - för dig som har motsvarande grundskoleutbildning från ditt hemland och behöver en långsammare studietakt.

Studieväg 3

SFI 3C/3D - för dig som kan studera i snabb takt och behärskar det latinska alfabetet. Du har studievana och en längre utbildningsbakgrund.

På varje SFI-kurs bedöms hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet. Efter varje avslutad SFI-kurs får du betyg, Godkänt eller Icke Godkänt. Hur länge du behöver studera Svenska för Invandrare beror på din utbildnings-bakgrund, studieförmåga och motivation.

Olika kursnivåer inom ämnet Svenska som andraspråk

Efter avslutad SFI D-kurs kan du fortsätta att studera svenska som andraspråk på grundläggande nivå (Delkurs 1-2-3-4, vilket motsvarar grundskolans årskurs 6-9). Efter svenska som andraspråk på grundläggande nivå kan du fortsätta att studera svenska som andraspråk på gymnasial nivå (SVA 1,2,3, vilket krävs för studier på högskola eller universitet)

Kursutbud, studieformer och sista ansökningdag hittar du via digital webbansökan nedan.

Kontakt