Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Inackordering och resekort

Inackordering

Ansökan om inackorderingsstöd görs till elevens hemkommun och söks på nytt varje läsår. För att vara berättigad krävs bland annat att:

  • Du är folkbokförd i Hylte kommun.
  • Avståndet mellan hem och skola är 40 km eller mer.
  • Övriga fall prövas individuellt utifrån brist på allmän kommunikation.
  • Avstånd mellan hem och påstigningsplats överstiger 3 km.

Bidraget beviljas för max 9 månader av året, september - december för höstterminen och januari-maj för vårterminen. Bidragets storlek regleras av prisbasbeloppet. Bidraget utgår med 1/30 av aktuellt prisbasbelopp per hel kalendermånad vid inackordering.

Ansök om inackorderingsstöd

Observera att ett intyg från inackorderings-/hyresvärden alternativt en kopia av kontrakt ska bifogas ansökan. Ansökan kan göras när som helst under året, men bidrag betalas inte ut retroaktivt.

Om du studerar på en fristående gymnasieskola eller folkhögskola ska du i stället söka inackorderingstillägg via CSNlänk till annan webbplats.

Resekort för dagliga resor - gymnasieskola

Elever folkbokförda i Hylte kommun kan ansöka om Resekortet Gymnasieskola. Elever från annan kommun ansöker om resekort till respektive hemkommun. Elev på kommunal skola kvitterar ut sitt resekort på elevens skola under första skoldagen, och reser därmed gratis till skolan första skoldagen.

För Resekortet Gymnasieskola gäller följande regler:

  • Gymnasiekortet gäller för obegränsat antal resor med Hallandstrafikens bussar och tåg inom länet, samt på Västtrafiks linjer 732 och 777 till Kungsbacka station.
  • Gymnasiekortet är giltigt på Västtågen till Horred och Krösatågen till Smålandsstenar samt på Öresundstågen mellan Kungsbackas och Båstads stationer.
  • Gymnasiekortet gäller mellan klockan 04.00–22.00 vardagar och lovdagar under terminen. Kortet gäller ej på jul- och sommarlov.
  • För färdbevis mellan Kungsbacka och Göteborg hänvisar vi till Västtrafik, telefon: 031-62 93 60.
  • För att Resekortet Gymnasieskola ska vara giltigt måste eleven texta sitt namn på den vita remsan på baksidan av kortet.

Ansök om resekort gymnasieskola

För att garantera resekort från skolstart bör ansökan vara oss tillhanda senast 5 augusti. Observera att elever som börjar första året på en gymnasieutbildning lämnar in blanketten till Hylte kommun. Elever som går andra eller tredje året lämnar blanketten direkt till sin gymnasieskola. Mer information finns på baksidan av ansökningsblanketten.

Kontakt