Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Specialkost

Barn och elever med behov av specialkost inom skolorna i Hylte kommun kan beställa det. Läkarintyg krävs. Eftersom behovet av specialkost förändras när barnet växer krävs kontinuerlig uppföljning.
 
Intyg om specialkost fås av skolan och lämnas till måltidsverksamheten, läkarintyg bifogas. Varje nytt skolår ska ett nytt intyg lämnas till kostverksamheten. Var vänlig och meddela respektive skolkök om en elev har specialkost, är sjuk eller ledig någon dag.

Kontakt