Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskola och gymnasium. Målet är att eleverna på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens.

Att läsa modersmål är frivilligt. De elever som har rätt till modersmålsundervisning erbjuds detta. Eleven ska erbjudas minst en klocktimme per skolvecka i undervisningstid i modersmålet.

Modersmålsundervisning är ingen nybörjarundervisning utan eleverna ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet. Det är modersmålsläraren i samverkan med rektor som avgör om eleven har grundläggande kunskaper och därmed rimliga förutsättningar att nå målen i kursplanen för ämnet modersmål.

Anmälan och uppsägning av modersmålsundervisning

Syfte, förutsättningar och målgrupp

Kontaktperson modersmålsundervisning

Grundskolan
Rektor Linnéa Rosengren
Telefon: 0345-182 07
E-post: linnea.rosengren@hylte.se

Gymnasieskolan
E-post: studievagledare@hylte.se

Kontakt