Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Förutsättningar för undervisning

  • Gruppernas storlek förutsätts uppgå till minst fem elever per grupp.
  • Då det i vissa språk är få elever kan undervisningen förläggas till någon annan av kommunens skolor.
  • Skyldigheten att anordna modersmålsundervisning i ett språk gäller om det finns en lämplig lärare.
  • Gruppens storlek kan variera både i antal elever, ålder på eleverna och i tidsomfång.
  • Skolskjuts erbjuds inte då modersmålsundervisning är en frivillig verksamhet.
  • Undervisningen sker efter skoldagens slut och följer de läsårstider som gäller i Hylte kommun.
  • Undervisningen är kostnadsfri och visst undervisningsmaterial ingår.

Minoritetsspråk och adopterade

För de nationella minoritetsspråken samiska, meänkeli, romani chib, jiddisch och finska, samt för adopterade barn med annat modersmål gäller särskilda bestämmelser (5 kap 7§ Skolförordning 2011:185) .

Kontakt