Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Anmälan till grundskola nyanlända

För att nyanländ eller asylsökande barn och ungdomar ska kunna erbjudas plats i grundskolan måste en anmälan göras.

Viktig för att göra anmälan

Det finns vissa uppgifter som du måste ha för att kunna fylla i anmälan.

  • Du måste veta barnets så kallade dossiernummer.
    Detta nummer finns på LMA-kortet under fotot. (LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande.)
  • Den person som fyller i uppgifterna i anmälan behöver ha en e-postadress.
    Detta för att kunna få en bekräftelse på att anmälan tagits emot och för att kunna bli kontaktad för inskrivning.

Anmälan till grundskola för nyanlända och asylsökande

I anmälan ska du fylla i ett antal uppgifter om eleven, exempelvis namn, adress, när barnet är fött, vilket som är barnets modersmål och om det gått i skola här i Sverige tidigare. Försök att fylla i allt.

Den person som fyller i anmälan kan vara vårdnadshavare, god man, kontaktperson, kontakt på ett boende eller någon annan. Även denna person ska uppge namn och kontaktuppgifter för att kunna bli kontaktad för ett första samtal. Vid det första samtalet ska både barnet och vårdnadshavare, god man eller kontaktperson vara med.

Kontakt