Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Enheten för nyanlända

För barn som varit på flykt och inte gått i skola under en längre tid är skolgången mycket betydelsefull. Det är viktigt att skapa en trygg miljö och bra relationer. Genom Enheten för nyanlända hoppas Hylte kommun kunna få en mångkulturell skola i vilken alla barns behov kan tillgodoses.

Enheten för nyanlända tar emot elever som ska börja i grundskolan och ansvarar för:

  • Mottagande, kartläggning
  • Förberedande undervisning
  • Modersmålstöd och undervisning
  • Studiehandledning
  • Flerspråkigt lärande och svenska som andraspråk
  • Elevhälsa för nyanlända elever

Enhetens uppgift är också att fungera som ett stöd åt rektorer och personal på kommunens grundskolor.

Samlad kompetens

På Enheten för nyanlända arbetar lärare, modersmålslärare, integrationsvärdar, studiehandledare och administrativ personal. Lärarna sköter undervisning och kartläggning och modersmålslärarna har hand om modersmålsundervisningen.

Integrationsvärdarna och studiehandledarna är flerspråkiga och har tidigare arbetet som lärare eller med barn i sitt hemland. De här personerna skapar en trygghet för barnen då de kan tala deras språk, de fungerar som en slags kontaktperson för föräldrarna och blir en extraresurs för personalen då de kan hjälpa till i skolan.
Integrationsvärdarna arbetar på kommunens förskolor och studiehandledarna arbetar på skolorna.

Enheten för nyanlända finns i lokaler vid Örnaskolan i Hyltebruk.

Kontakt