Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Ansök om stipendier ur Hylte kommuns skolfond

Det är dags att ansöka om stipendier ur Hylte kommuns skolfond till förmån för elever som är folkbokförda i Hylte kommun.

Tillgängligt belopp för utdelning är 37 599 kr.

För år 2022 utdelas stipendier inom följande ändamål:

  • Belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärt flit,
  • Belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,
  • Stipendium för fortsatt högre utbildning efter genomgången obligatorisk skola eller gymnasieskola,
  • Studiebesök och studieutflykter, lägerskolverksamhet, kulturell verksamhet, fritidsverksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål,
  • Inköp av material eller annan utrustning.

Särskild ansökningsblankett skall användas - ligger under relaterad info - eller fås från Hylte kommuns kontaktcenter, tfn 0345-180 00.

Ansökan skall vara inkommen och poststämplad senast måndagen den 5 december 2022.

Skicka ansökan till:

Barn- och ungdomskontoret
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Kontakt